ReadyPlanet.com
dot
dot
หน่วยงานในสังกัด
dot
bulletศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 (ศบส.5 เชียงใหม่)
bulletศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 (ศบส. 6 พิษณุโลก)
bulletศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 (ศบส.6 นครสวรรค์)
dot
สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์
dot
bulletสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์เชียงใหม่ (สวพ.ชม.AM)
bulletสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์พิษณุโลก (สวพ.พล AM)
bulletสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์นครสวรรค์ (สวพ.นว.FM)
dot
ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 (191 CALL CENTER)
dot
bulletศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 เชียงใหม่
bulletศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 เชียงราย
bulletศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ลำปาง
bulletศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 พิษณุโลก
bulletศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 นครสวรรค์
dot
กองตำรวจสื่อสาร
dot
bulletกองตำรวจสื่อสาร
bulletฝ่ายอำนวยการ
bulletฝ่ายการสื่อสาร 1
bulletฝ่ายการสื่อสาร 2
bulletฝ่ายการสื่อสาร 3
bulletฝ่ายการสื่อสาร 4
bulletฝ่ายการสื่อสาร 5
bulletฝ่ายการสื่อสาร 6
bulletฝ่ายการสื่อสาร 7
bulletงานพัฒนาเทคโนโลยี
bulletเหยี่ยวเวหา
dot
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
dot
bulletสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bulletกองบังคับการอำนวยการ สทส.
bulletศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
bulletกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
dot
ระบบงานตำรวจ/หน่วยงาน ตร.
dot
bulletAMS E-office
bulletE-COP ระบบรับ-ส่ง เอกสาร
เข้าสู่ระบบอีคอป E-COP ตำรวจภาค 5
bulletกองกำลังพล
dot
dot
dot
ตำรวจภูธรภาค 1-9
dot
bulletตำรวจภูธรภาค 1 (กรุงเทพฯ)
bulletตำรวจภูธรภาค 2 (ชลบุรี)
bulletตำรวจภูธรภาค 3(นครราชสีมา)
bulletตำรวจภูธรภาค 4(ขอนแก่น)
bulletตำรวจภูธรภาค 5 (จ.เชียงใหม่)
bulletตำรวจภูธรภาค 6 (จ.พิษณุโลก)
bulletตำรวจภูธรภาค 7 (จ.นครปฐม )
bulletตำรวจภูธรภาค 8 (จ.สุราษฎร์ธานี)
bulletตำรวจภูธรภาค 9 (จ.สงขลา)
dot
ตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดภาค 5
dot
bulletตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
bulletตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
bulletตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
bulletตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
bulletตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
bulletตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
bulletตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
bulletตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
bulletกอร.กองร้อย 4 รุ่น 5055


ศูนย์กลางบริการภาครัฐสู่ประชาชน
เหตุด่วน เหตุร้าย หรือภัยคุกคามอื่นๆ แจ้ง 191
สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ของข้าราชการตำรวจระดับ สว.ขึ้นไป ทั่วประเทศ
ข่าวสารและสาระน่ารู้เกี่ยวกับตำรวจ


ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 ( เชียงใหม่)ออกไปตรวจสอบเสารับส่งวิทยุสื่อสาร(เทาเวอร์)บนพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เนื่องจากถูกต้นไม้ใหญ่ล้มพาดทับเนื่องจากเหตุพายุลมฝนที่ตกชุก

พ.ต.ท.ยศวัฒน์ เรือนอินทร์ สว.ศบส.5 เชียงใหม่ได้รับการประสานในเบื้องต้นจากทางเจ้าหน้าที่ประจำพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่แจ้งว่าได้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับเสารับส่งวิทยุสื่อสาร(เสาทาวเวอร์)บนพระตำหนักภูพิงค์ฯ เนื่องจากมีพายุฝนลมแรงหลายครั้งในช่วงมรสุมนี้ ทำให้เสารับ-ส่ง วิทยุสื่อสารได้รับความเสียหาย สามารถมองเห็นร่องรอยในการคดงอได้อย่างชัดเจน ทาง ศบส.5 จ.เชียงใหม่จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบร่องรอยความเสียหายและสาเหตุในเบื้องต้นและได้รายงานให้ทางผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับเพื่อการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีต่อไป

 
จุดที่เริ่มบิดงออยู่บริเวณเหนือสลิงยึด(สลิงชุดที่2นับจากด้านล่างขึ้นไป)
 
ภาพซูมระยะใกล้ให้เห็นถึงจุดคดงอของเสาเนื่องจากถูกกิ่งใม้ฟาดใส่อย่างรุนแรง

 
ตรวจสอบสภาพฐานเสาเทาเวอร์ท่องล่างถึงท่อนที่6มั่นคงแข็งแรง
 
ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มลงและสลิงยึดเสาทาวเวอร์เส้นที่ 2 ถูกปลายกิ่งไม้กดทับไว้แต่ไม่ขาด
  
สภาพของสลิงยึดเส้นแรกที่ขาด(ภาพด้านซ้าย)และกิ่งไม้ล้มกดทับสลิงเส้นที่ 2 (ภาพขวา)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม ของฝ่ายการสื่อสาร 5และศบส.5 เชียงใหม่,ศบส.6 พิษณูโลก,ศบส.6 นครสวรรค์

พิธีทำบุญและเปิดอาคารที่ทำการฝ่ายการสื่อสาร 5 (ส่วนแยกพะเยา )
พิธีทำบุญทางศาสนาและเปิดป้ายอาคารที่ทำการหลังใหม่ ของฝ่ายการสื่อสาร 5กองตำรวจสื่อสาร จว.พิษณูโลก
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 นครสวรรค์ (ศบส.6 นว. ) จัดเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบทวนสัญญาณวิทยุ (รีพีทเตอร์)ให้กับ ภ.จว.อุทัยธานี
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 นครสวรรค์ (ศบส.6 นครสวรรค์ ) ปฎิบัติงานรื้อถอนติดตั้งเสาเทาเออร์และสายอากาศ สภ.แม่สลิด จว.ตาก
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 นครสวรรค์ ปฎิบัติงานตรวจซ่อมวิิทยุสื่อสารและติดตั้งสายอากาศให้กับด่านตม.อ.แม่สอด จว.ตาก
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เฃียงใหม่ กองตำรวจสื่อสาร ร่วมกับสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมทางวิทยุ 245 Mhzหรือเหยี่ยวเวหา จ.เชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษา ณ.วัดพวกหงษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 ฝ่ายการสื่อสาร 5 กองตำรวจสื่อสาร ร่วมกับคณะ ศปก.ตร.ในการตรวจความพร้อมของการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการกระทำผิดในแม่น้ำโขง (ส่วนหน้า) สปปข.(สน.)และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ ณ.ท่าเรือเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เช
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เฃียงใหม่ กองตำรวจสื่อสาร เข้าร่วมงานการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย LAMP FLOOD EX-12 ที่จัดขึ้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง ด้านหลังจวนผู้ว่าติดกับแม่น้ำวัง
ศููนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 (ศบส.5 ชม.)จัดเจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติการติดตั้งระบบสายอากาศและสนับสนุนเครื่องมือสื่อสารให้กับกองสื่อสารในพระองค์ฯ ในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตรฯ
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2555 ตามแผนพัฒนาตำรวจและครอบครัว ของศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 จ.เชียงใหม่ โดยการให้บริการของโรงพยาบาลดารารัศมี
พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ผบช.สทส.พร้อมคณะติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุอาชญากรรม 191 ภ.จว.พิษณุโลก และตรวจเยียมข้าราชการตำรวจฝ่ายการสื่อสาร 5 และิตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารที่ทำการของฝ่ายการสื่อสาร 5 หลังใหม่ ที่บริเวณศูนย์ราชการ จ.พิษณุโลก
ฝ่ายการสื่อสาร 5 และศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เชียงใหม่(ศบส.5 ชม.) วางระบบการเชื่อมโยงการติดต่อสื่ิ่อสารทางวิทยุในการถวายความปลอดภัย ในการเสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.น่านและจังหวัดแพร่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวัน
ฝ่ายการสื่อสาร 5 จัดข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้ารับการอบรมการสัมนาระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 เรื่องแนวทางการปรับระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆของข้าราชการตำรวจ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เมื
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เชียงใหม่ ฝ่ายการสื่อสาร 5 กองตำรวจสื่อสาร ออกปฎิบัติงานในภารกิจถวายความปลออดภัยในด้านการติดต่อสื่อสารทางระบบวิทยุ ในพื้นที่ จ.เชียงรายระหว่างวันที่ 5-10 ก.พ.2555
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร5เชียงใหม่และสมาชิกแจ้งข่าวสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมทางวิทยุสื่อสาร245 MHzหรือเหยี่ยวเวหาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่ รร.รินหลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติงานวางโครงข่ายถ่ายทอดสัญญาณวิทยุสื่อสารในภารกิจถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯเสด็จพระราชกรณียกิจทรงงานในพื้นที่ จ.เชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 นครสวรรค์ ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2555 โดยได้นำเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์เข้าร่วมในกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของน้องๆเยาวชนของชาติ
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 นครสวรรค์จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการสื่อสารเคลื่อนที่เพื่อถ่ายทอดเชื่อมโยงข่ายการติดต่อสื่อสารในภารกิจถวายความปลอดภัยในพื้นที่ อ.แม่ระมาด,แม่สอดและอ.ท่าสองยาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 25-30 ธันวาคม 2554
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เชียงใหม่เปิดการฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมทางวิทยุสื่อสาร 245 MHz (เหยี่ยวเวหา)รุ่นที่ 4
พ.ต.อ.สหภูมิ สง่าเมือง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 5 เดินทางมาควบคุมการปฎิบัติงานในการถวายความปลอดภัยในด้านการติดต่อวิทยุสื่อสารในการเตรียมการรับเสด็จฯในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่และมอบนโยบายในการทำงานให้กับ ศบส.5 เชียงใหม่
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เชียงใหม่ ดำเนินการติตดตั้งระบบวิทยุสื่อสารประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและการกระทำผิดในลำน้ำโขง (ศปปข.สน.)ที่ท่าเรือขนถ่ายสินค้า อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
พล.ต.ต.สุชาติ กังวารจิตต์ ผบก.กองตำรวจสื่อสารและคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 จ.เชียงใหม่และสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ.)เชียงใหม่
พล.ต.ต.สุฃาติ กังวารจิตต์ ผบก.กองตำรวจสื่อสารและคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 จ.นครสวรรค์
พล.ต.ต.สุชาติ กังวารจิตต์ ผบก.กองตำรวจสื่อสารและคณะเจ้าหน้าที่เดินทางตรวจเยี่ยมฝ่ายการสื่อสาร 5 และศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 จ.พิษณุโลก
ฝ่ายการสื่อสาร 5 ร่วมกับศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 พิษณุโลก ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน
ฝ่ายการสื่อสาร 5 ร่วมกับศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 นครสวรรค์ เดินทางไปมอบจักรยานในโครงการรวมใจภักดิ์มอบจักรยานเพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
กิจกรรมย้อนหลังการระดมทำความสะอาดของข้าราชการตำรวจศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 นครสวรรค์ที่อาคารที่ทำการถูกน้ำท่วมขังมาครั้งก่อนร่วมสัปดาห์ได้จัดรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือBIG CLEANING DAY
ภาพกิจกรรมการนำสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวพี่น้องข้าราชการตำรวจชาวสื่อสารที่ศูนย์ฝึกเทคนิคสื่อสารลาดตระโหนดแขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร โดยทีมงามฝ่ายการสื่อสาร 5 ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 พิษณุโลกและนครสวรรค์
ข้าราชการตำรวจฝ่ายการสื่อสาร 5 ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 เชียงใหม่,ศูนยบริการเทคนิคสื่อสาร 6 พิษณุโลกและนครสวรรค์ ร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือข้าราชการตำรวจกองตำรวจสื่อสารและครอบครัวที่กำลังประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 ( เชียงใหม่)ร่วมมือร่วมใจให้กำลังใจมอบสิ่งของช่วยเหลือข้าราชการตำรวจกองตำรวจสื่อสารที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายการสื่อสาร 5 ปฏิบัติการตรวจสอบสภาพความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตำรวจศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 นครสวรรค์ ที่ได้รับความเดือดร้อน
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 นครสวรรค์ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ในรอบหลายสิบปีที่เกิดขึ้นและขยายวงกว้างจนทั้งเมืองนครสวรรค์จมอยู่ใต้บาดาล
สภาพของความเสียหายเดือดร้อนของการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่หมู่บ้านดรีมแลนด์และหมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จนเกิดการโกลาหลเนื่องจากระดับน้ำที่ได้ไหลทะลักเข้ามาเพิ่มสูงขี้นอย่างรวดเร็วเมือ 7 ตุลาคม 2554
พ.ต.อ.สหภูมิ สง่าเมือง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 5 เป็นตัวแทนในการมอบจักยานในโครงการร่วมใจภักดิ์มอบจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ84 พรรษาในปี พ.ศ.2554 ที่โรงเรียนผาช่อวิทยา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ. ลำปาง
ฝ่ายการสื่อสาร 5 โดย พ.ต.อ.สหภูมิ สง่าเมือง ผกก.ฝสส.5 ได้เดินทางไปมอบจักรยานตามโครงการรวมใจภักดิ์ มอบจักรยานในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา ที่โรงเรียนบ้านซำตะเคียน หมู่ที่ 9 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 (ศบส.5 เชียงใหม่)โดย พ.ต.ท.ยศวัฒน์ เรือนอินทร์ สว. ร่วมด้วยกลุ่มธารน้ำใจเชียงใหม่ 2552 โดยการนำของ ด.ต.อำนาจ ราศรีนวล HS3COX และครอบครัวข้าราชการตำรวจ ศบส.5 จ.เชียงใหม่ นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
จ.เชียงใหม่นำท่วมหนักหลายแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะจุดที่ที่อยู่ติดกับบริเวณลำน้ำแม่ปิง สืบเนื่องจากได้เกิดฝกตกลงมาอย่างหนักทางด้านอำเภอแม่แต่งและอีกหลายอำเภอทางด้านทิศเหนือของ จ.เชียงใหม่
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 นครสวรรค์ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการวิทยุเหยียวเวหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคเพื่อร่วมบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเขตพื้นที่ อ.ชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการและข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 12 ของกองตำรวจสื่อสาร
ความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของฝ่ายการสื่อสาร 5 กองตำรวจสื่อสารและศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 (ศบส.6 พิษณุโลก) กองตำรวจสื่อสาร
กองตำรวจสื่อสารเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานติดตั้งและบำรุงรักษารถสื่อสารผ่านดาวเทียม IP STAR แบบรถยนต์ตรวจการณ์
ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 5และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 พิษณุโลก ร่วมในปฏิบัติการช่วยเหลือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุน้ำท่วมโคลนดินถล่มที่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โดยการวางระบบติดต่อสื่อสารในการประสานงานช่วยเหลือราษฎร
ฝ่ายการสื่อสาร 5 สนับสนุนวิทยากรบรรยายในหัวข้อการใช้งานระบบวิทยุรับส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่
พิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดฝ่ายการสื่อสาร 5 โดย พ.ต.อ.สหภูมิ สง่าเมือง ผกก.ฝสส.5 ได้เดินทางไปประดับยศด้วยตนเอง ที่ จ.พิษณุโลก ,จ.ชียงใหม่ และ จ.นครสวรรค์
สิ้นสุดการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากกองตำรวจสื่อสาร ฝสส.2 สส. กับภารกิจปรับปรุงซ่อมแซมเสาทาวเวอร์บนพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจาการร่วมมือของหลายๆฝ่าย
ภารกิจปรับปรุงซ่อมแซมเสาทาวเวอร์บนพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 7 ของการทำงานมีความคืบหน้าของงานไปแล้วกว่า 80 เปอร์เซนต์
ปฎิบัติการซ่อมแซมรื้อถอนเสาอากาศที่ได้รับความเสียหายบนพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ในวันที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554
ปฎิบัตการต่อเนื่องของฝ่ายติดตั้งเสาและสายอากาศ ฝ่ายการสื่อสาร2 กองตำรวจสื่อสาร ในการรื้อถอนซ่อมแซมและติดตั้งเสาแลtสายอากาศบนพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ในวันที่ 4-5
ปฎิบัติการซ่อมแซมรื้อถอนเสาอากาศที่ได้รับความเสียหายบนพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ในวันที่ 3 เจ้าหน้าที่ได้ทำการติดั้งเสาทาวเวอร์ขึ้นไปอีกจำนวน 2 ท่อนรวมเป็น12ท่อนเพื่อเสริมความแข็งแรงของเสาทาวเวอร์ต้นเดิมให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยในการรื้อถอนต่อไป
การปฎิบัติงานในการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมเสาอากาศทาวเวอร์บนพระตำหนักภูพิงค์ฯในวันที่ 2 มีการติดตั้งเสาทาวเวอร์เพิ่มเติมขึ้นไปอีกจำนวน 4 ท่อนรวมเป็น 8 ท่อนเพื่อเตรียมการรื้อถอนในลำดับต่อไป
ความคืบหน้าการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนกงานเสาและสายอากาศกองตำรวจสื่อสารในการปรับปรุงซ่อมแซมสายอากาศที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากถูกต้นไม้ขนาดใหญ่หักล้มกระแทกในบริเวณพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ในวันแรก
โครงการรวมใจภักดิ์มอบจักรยานเพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 5 ร่วมกับ สว.ศบส. 5เชียงใหม่ ตรวจสอบความพร้อมเส้นทางพื้นที่และการติดต่อสื่อสารในส่วนของความรับผิดชอบของกองตำรวจสื่อสาร ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 27-29
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 ( เชียงใหม่) จัดการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้แก่ข้าราชการตำรวจ ศบส.5 ตามแผนพัฒนาข้าราชการตำรวจและครอบครัว คร้งที่ 1 ประจำปี 2554
พ.ต.อ.สหภูมิ สง่าเมือง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 5 เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เพื่อให้คำแนะนำและสอบถามเกี่ยวก้บปัญหาและข้อขัดข้องต่างฯในการให้บริการประชาชน
ฝ่ายการสื่อสาร 5 จัดการอบรมสัมนาข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จตามภารกิจหลักในด้านการใช้งานวิทยุสื่อสารและระเบียบปฎิบัติในด้านที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 (ศบส.5 เชียงใหม่)และศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 (ศบส.6 นครสวรรค์ )ร่วมกันปรับปรุงระบบสายอากาศที่สถานีเรดาร์ฝนหลวง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 (ศบส.5 เชียงใหม่)ออกปฎิบัติงานย้ายห้องวิทยุสื่อสารและติดตั้งตู้ชุมสายโทรศัพท์ให้กับ สภ.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 ( เชียงใหม่) กับภารกิจสนับสนุน ระบบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารให้กับหน่วยงาน กกต.ในการเลือกตั้งครั้งใหญ่ทั่วประเทศที่ผ่านมาCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ฝ่ายการสื่อสาร 5 กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเเทศและการสื่อสาร ที่อยู่ : ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 055-247078 โทรสาร (FAX) 055-247079