ReadyPlanet.com
dot
dot
หน่วยงานในสังกัด
dot
bulletศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 5 (ศบส.5 เชียงใหม่)
bulletศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 (ศบส. 6 พิษณุโลก)
bulletศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 6 (ศบส.6 นครสวรรค์)
dot
สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์
dot
bulletสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์เชียงใหม่ (สวพ.ชม.AM)
bulletสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์พิษณุโลก (สวพ.พล AM)
bulletสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์นครสวรรค์ (สวพ.นว.FM)
dot
ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 (191 CALL CENTER)
dot
bulletศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 เชียงใหม่
bulletศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 เชียงราย
bulletศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ลำปาง
bulletศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 พิษณุโลก
bulletศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 นครสวรรค์
dot
กองตำรวจสื่อสาร
dot
bulletกองตำรวจสื่อสาร
bulletฝ่ายอำนวยการ
bulletฝ่ายการสื่อสาร 1
bulletฝ่ายการสื่อสาร 2
bulletฝ่ายการสื่อสาร 3
bulletฝ่ายการสื่อสาร 4
bulletฝ่ายการสื่อสาร 5
bulletฝ่ายการสื่อสาร 6
bulletฝ่ายการสื่อสาร 7
bulletงานพัฒนาเทคโนโลยี
bulletเหยี่ยวเวหา
dot
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
dot
bulletสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bulletกองบังคับการอำนวยการ สทส.
bulletศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
bulletกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
dot
ระบบงานตำรวจ/หน่วยงาน ตร.
dot
bulletAMS E-office
bulletE-COP ระบบรับ-ส่ง เอกสาร
เข้าสู่ระบบอีคอป E-COP ตำรวจภาค 5
bulletกองกำลังพล
dot
dot
dot
ตำรวจภูธรภาค 1-9
dot
bulletตำรวจภูธรภาค 1 (กรุงเทพฯ)
bulletตำรวจภูธรภาค 2 (ชลบุรี)
bulletตำรวจภูธรภาค 3(นครราชสีมา)
bulletตำรวจภูธรภาค 4(ขอนแก่น)
bulletตำรวจภูธรภาค 5 (จ.เชียงใหม่)
bulletตำรวจภูธรภาค 6 (จ.พิษณุโลก)
bulletตำรวจภูธรภาค 7 (จ.นครปฐม )
bulletตำรวจภูธรภาค 8 (จ.สุราษฎร์ธานี)
bulletตำรวจภูธรภาค 9 (จ.สงขลา)
dot
ตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดภาค 5
dot
bulletตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
bulletตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
bulletตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
bulletตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
bulletตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
bulletตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
bulletตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
bulletตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
bulletกอร.กองร้อย 4 รุ่น 5055


ศูนย์กลางบริการภาครัฐสู่ประชาชน
เหตุด่วน เหตุร้าย หรือภัยคุกคามอื่นๆ แจ้ง 191
สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ของข้าราชการตำรวจระดับ สว.ขึ้นไป ทั่วประเทศ
ข่าวสารและสาระน่ารู้เกี่ยวกับตำรวจ


หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานเพื่อการติดต่อราชการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ฝ่ายการสื่อสาร 5 กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเเทศและการสื่อสาร ที่อยู่ : ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 055-247078 โทรสาร (FAX) 055-247079